2013-11-24

Saranan Kepada Calon Kimia SPM


 1. Baca soalan dengan teliti dan fahami kehendak tugasan.  
 2. Mesti merancang sebelum menulis jawapan untuk memastikan jawapan adalah betul, tepat dan persis termasuk penggunaan istilah yang tepat.  
 3. Jawapan mestilah mengandungi fakta yang tepat dan persis untuk mengelakkan salah faham dan salah tafsir.
 4. Mestilah menguasai semua konsep asas kimia terutamanya konsep mol dan Jadual Berkala Unsur.  
 5. Selalu membuat latihan berkaitan melukis rajah yang berfungsi dan melabelkan dengan lengkap.
 6. Memahami soalan dengan teliti samada jawapan perlu menggunakan formula atau nama bahan kimia. 
 7. Tuliskan unit yang betul apabila menyelesaikan masalah pengiraan.
 8. Mengingati simbol kimia bagi memudahkan menulis persamaan kimia yang seimbang.
 9. Dapat membezakan antara atom, ion dan molekul. 
 10. Boleh membezakan antara siri elektrokimia dengan siri kereaktifan
 11. Menggunakan bahasa, istilah saintifik dan tata bahasa yang betul apabila menjawab soalan.
Petikan dari Kupasan Mutu Jawapan Kimia SPM 2010

2013-11-21

Electrolysis of Copper(II) Sulphate


Be analytic when study electrolysis of an aqueous solution.

3 factors affecting product of electrolysis  of an aqueous solution.
 1. type of electrode
 2. concentration of ion in aqueous solution
 3. position of ion in the Electrochemical Series.
What factors are affecting product at anode & cathode during electrolysis of copper(II) sulphate solution?

Position of ion in the Electrochemical series

How do concentration & type of electrode affect product of electrolysis?Arrangement of Atoms in Bronze

Orderly arrangement of copper atoms.

Presence of tin atoms with different size disrupt orderly arrangement of copper atoms. 
When a force is applied to bronze, the layers of copper atoms are not easily to slide over each other easily. Therefore, bronze is harder than copper.Atomic Structure & Electron Arrangment